intelektas

intelektas
intelektas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Sugebėjimų visuma, lemianti asmenybės mąstymo kokybę. Šveicarų psichologas Ž. Pjažė skiria tokius intelekto vystymosi etapus: 1) nuo gimimo iki 2 m. – sensomotorinis; 2) nuo 2 m. iki 4 m. – simbolinis (ikisąvokinis); 3) nuo 4 m. iki 6 m. – vaizdinis; 4) nuo 6 m. iki 12 m. – operacinis (konkretus); 5) nuo 12 m. prasideda formalių mąstymo operacijų etapas. Intelekto esmę ir struktūrą psichologai aiškina įvairiai. Pabrėžiama, kad intelektas – sėkmingo mokymosi ir kūrybinės veiklos sąlyga. Intelektas leidžia prisitaikyti prie naujų reikalavimų, padeda spręsti įprastinius uždavinius, adaptyviai veikti ir elgtis. Skiriamas teorinis, praktinis ir socialinis (gebėjimas gyventi tarp žmonių) intelektas. Be to, intelektas reiškiasi sugebėjimu perdirbti turimą patirtį, spręsti naujus originalius teorinius, praktinius, socialinius uždavinius, įžvelgti tikrovės veiksnių ryšius, dėsnius ir dėsningumus. Tai kūrybinė intelekto funkcija. kilmė lot. intellectus – supratimas

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • intelektas — intelèktas dkt. Dirbti̇̀nis intelèktas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • intelektas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. intelligence vok. Intelligenz, f rus. интеллект, m pranc. intelligence, f …   Automatikos terminų žodynas

  • intelektas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gebėjimų visuma, lemianti asmenybės mąstymo kokybę. kilmė lot. intellectum – suvokimas, supratimas atitikmenys: angl. intellect vok. Intellekt, m rus. интеллект …   Sporto terminų žodynas

  • intelektas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Žmogaus gebėjimas mokytis ir išmokti susivokti naujose situacijose, tikslingai veikti, racionaliai mąstyti, panaudoti turimą patyrimą. kilmė lot. intellectum – suvokimas, supratimas atitikmenys …   Sporto terminų žodynas

  • intelektas — intelèktas sm. (2) DŽ protas, protingumas, žmogaus sugebėjimas mąstyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dirbtinis intelektas — statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. artificial intillegence; machine intelligence vok. künstliche Intelligenz, f rus. искусственный интеллект, m pranc. intelligence artificielle, f …   Automatikos terminų žodynas

  • žaidėjo intelektas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gebėjimas pastebėti žaidimo situacijų tarpusavio ryšį, greitai mąstyti, lanksčiai vertinti ir staigiai spręsti. atitikmenys: angl. player s intellect vok. Intellekt des Spielers, m rus.… …   Sporto terminų žodynas

  • sportinis intelektas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Bendrasis protinio išsivystymo ir mąstymo gebėjimų lygis, leidžiantis nuosekliai, kryptingai ir tikslingai rengtis sporto varžyboms, jose dalyvauti. atitikmenys: angl. athlete s intellect;… …   Sporto terminų žodynas

  • socialinis intelektas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Gebėjimas pasinaudoti subtiliomis užuominomis socialinėje aplinkoje – bendraujant šeimoje, komandoje, grupėje. atitikmenys: angl. interpersonal intellect vok. sozialer Intellekt, m rus.… …   Sporto terminų žodynas

  • kinezinis intelektas — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Beveik tobulas savo kūno suvokimas ir valdymas. atitikmenys: angl. kinesic intellect vok. kinästhesischer Intellekt, m rus. кинезический интеллект …   Sporto terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”